ฟอกอากาศ

ฟอกอากาศ

ฟอกอากาศด้วยต้นไม้


บ่อยครั้งที่คนเราจะต้องเผชิญหน้ากับอากาศที่ไม่ดีในทุกๆวัน ซึ่งการต้องสูดดมมลภาวะที่เป็นพิษตลอดเวลาย่อมมีผลต่อสุขภาพร่างกายของบุคคลแต่ละคน โดยเฉพาะคนที่มีอาการแพ้อากาศจะรู้สึกไม่สบายจมูกทุกครั้งที่อากาศบริสุทธิ์ไม่เพียงพอหรือมีเชื้อโรคปะปนมากับอากาศ อาการแพ้อากาศจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกวิธี หรือไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกจุด ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้

ด้วยเหตุนี้ คุณภาพอากาศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรใส่ใจและควบคุมให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์เกิดขึ้นได้ แต่ก็ต้องแลกมากลับค่าใช้จ่ายและค่าไฟที่สูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทำให้อากาศสดชื่นมากขึ้นได้ด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัด หรือใช้วิธีง่ายๆด้วยการปลูกต้นไม้นั่นเอง

การปลูกต้นไม้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มคุณภาพอากาศให้ดีมากขึ้นได้ด้วย เพราะมีต้นไม้บางประเภทที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ ช่วยให้ความชื้นในห้องอยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งเป็นผลดีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

 
ต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศสะอาดบริสุทธิ์ได้มีอยู่หลากหลายชนิด วันนี้จะขอยกตัวอย่างต้นไม้ที่มีคุณสมบัติเด่นๆในการทำให้อากาศดีขึ้นได้ ดังต่อไปนี้

1.ปาล์มหมาก ต้นไม้ชนิดนี้มีความสามารถในการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเปลี่ยนให้เป็นออกซิเจนได้ดีกว่าต้นไม้ทั่วๆไป การปลูกต้นไม้ชนิดนี้ในบริเวณที่คุณต้องการจะช่วยให้ปริมาณออกซิเจนในห้องเพิ่มปริมาณขึ้นได้มากกว่าการปลูกต้นไม้ชนิดอื่น ทั้งนี้ ยิ่งต้นปาล์มหมากมีขนาดใหญ่ก็จะยิ่งมีความสามารถในการฟอกอากาศมากเท่านั้น ดังนั้น เพื่อคุณสมบัติที่ดีในการฟอกอากาศควรปลูกต้นปาล์มหมากให้มีความสูงประมาณเท่ากับหัวไหล่ของผู้ใหญ่ และควรให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดบ้างในบางเวลา หากเป็นไปได้ควรย้ายต้นไม้ชนิดนี้ออกไปรับแสงแดดกลางแจ้งในทุกๆ 3-4 เดือน เพื่อให้ต้นไม้เติบโตได้ดีขึ้น


2.ลิ้นมังกร เป็นอีกหนึ่งชนิดต้นไม้ที่สามารถเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนได้ โดยต้นไม้ชนิดนี้แตกต่างจากต้นไม้ชนิดอื่นตรงที่สามารถเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนได้ดีในช่วงเวลากลางคืน ด้วยเหตุนี้หลายๆคนจึงนิยมปลูกลิ้นมังกรเอาไว้ในห้องนอน เพื่อทำให้การพักผ่อนนอนหลับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งคืน


3.จั๋ง เป็นต้นไม้ชื่อแปลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งในตระกูลปาล์ม ต้นไม้ชนิดนี้มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการฟอกอากาศ เพราะนอกจากจะเป็นไม้ประดับที่เพิ่มความสวยงามให้กับอาคารบ้านเรือนแล้ว ต้นไม้ชนิดนี้ยังสามารถดูดไอระเหยของสารเคมี ซึ่งเปรียบเสมือนการทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ จั๋งยังเป็นต้นไม้ที่เติบโตอย่างช้าๆ ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาให้ยุ่งยาก หรือคอยเปลี่ยนกระถางบ่อยๆ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งในการที่จะปลูกไว้ในอาคารบ้านเรือน เพียงแต่อาจจะต้องคอยหมั่นตกแต่งใบที่แห้งหรือใบที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เพื่อความสวยงามของอาคารบ้านเรือนของคุณเท่านั้นเอง


4.พลูด่าง ต้นไม้ปลูกง่ายที่สามารถปลูกได้ดีในดินหรือในน้ำ ทั้งสองสภาวะสามารถเจริญเติบโตได้ดีคล้ายกัน นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศโดยการขจัดฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการระเหยง่าย การดูแลต้นไม้ชนิดนี้ก็ไม่ลำบากหรือเรียกว่าแทบจะไม่ต้องดูแลเลยก็ได้เพียงแค่หมั่นดูแลน้ำไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย หรือหมั่นเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเท่านั้นเอง

ต้นไม้เหล่านี้มีประโยชน์มากมายจริงๆ ทั้งนี้ เคยมีการทดลองปลูก ต้นปาล์มหมาก ลิ้นมังกร และพลูด่าง จำนวน 1,200 ต้น เอาไว้ในอาคารที่มีเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางฟุต และมีผู้พักอาศัยมากถึง 300 คน จากนั้นมีการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในระบบเลือดทั้งก่อนและหลังการทดลอง ผลทดลองพบว่า เมื่อเวลาการทดลองผ่านไป 10 ชั่วโมง ปริมาณออกซิเจนในระบบเลือดเพิ่มสูงขึ้นถึง 42% และผู้ทดสอบก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นเมื่อได้ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่อง โดยหลังการทดสอบต่อเนื่องมีการตรวจสุขภาพของผู้ทดสอบ พบว่า อาการระคายเคืองตาลดลง, โรคระบบทางเดินหายใจลดลง, โรคปวดศีรษะลดลง, โรคปอด ลดลง และโรคหอบหืดลดลง ได้อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งก็เป็นผลมาจากการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศเหล่านี้นี่เอง

การปลูกต้นไม้เหล่านี้เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้อากาศที่คุณสูดหายใจเข้าไปในแต่ละวันมีความสดชื่นมากขึ้น ซึ่งการที่เราได้อยู่ในสภาวะอากาศที่ดีจะช่วยให้ลดโอกาสในการเกิดโรคหรือการติดเชื้อตามมาได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคหอบหืด อาการปวดศีรษะ หรืออาการระคายเคืองตา เป็นต้น ต้นไม้เหล่านี้สามารถช่วยลดอาการที่เราไม่ต้องการลงได้ เพียงแต่จะต้องเลือกปลูกให้เหมาะสม เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถเห็นผลที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายแล้ว

 
หากใครอยากมีสุขภาพดีแบบเห็นผลได้กับตาตัวเอง ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นหวัดง่ายอีกต่อไป โดยเฉพาะคนที่โดนโรคภูมิแพ้เล่นงานบ่อยๆ ก็ต้องลองหันมาปลูกต้นไม้ฟอกอากาศกันบ้างแล้ว เพราะจะช่วยให้ทุกคนในบ้านสามารถหายใจได้อย่างเต็มปอด สมองปลอดโปร่ง ส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างแน่นอน


ขอบคุณข้อมูลจาก : สุขภาพน่ารู้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้